עמוד:150

4 המשך א . לפניכם זוג משולשים חופפים . הניחו אותם זה על זה כך שיכסו זה את זה בדיוק , וכתבו את זוגות הצלעות המתלכדות ואת זוגות הקדקודים המתלכדים . ( אפשר להיעזר בנייר שקוף ( . מצאו דרך נוספת להניח את המשולשים זה על זה , ורשמו גם הפעם את זוגות הצלעות המתלכדות ואת זוגות הקדקודים המתלכדים . ב . לפניכם זוג משולשים חופפים שכל צלעותיהם שוות . בכמה דרכים שונות ניתן להניח אותם זה על זה כך שיכסו זה את זה בדיוק ? תארו כל דרך הנחה : כתבו את זוגות הקדקודים המתלכדים ואת זוגות הצלעות המתלכדות בכל אחת מהדרכים . דיון 5 א . סרטטו מלבן שאורך אחת מצלעותיו הוא מ"ס 6 . האם אפשר לבנות מלבן מתאים נוסף , שאינו חופף למלבן שסרטטתם ? ב . סרטטו מלבן שאורך אחת מצלעותיו הוא מ"ס 6 ואורך הצלע הסמוכה לה הוא מ"ס 8 . האם אפשר לבנות מלבן מתאים נוסף , שאינו חופף למלבן שסרטטתם ? האורכים של זוג צלעות סמוכות של מלבן נקראים הממדים של המלבן . שני מלבנים שיש להם אותם ממדים הם מלבנים חופפים . 6 ממדי המלבן הסגול שבסרטוט המוקטן הם מ"ס 3 מ"ס 5–ו . א . ציינו לגבי כל אחד מהמלבנים שלפניכם אם הוא בהכרח חופף למלבן הסגול , או בהכרח אינו חופף , או שייתכן שהוא חופף . הסבירו . ( כל הסרטוטים מוקטנים ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר