עמוד:147

38 א . קבעו לפי הנתונים אילו מהמצולעים שלפניכם הם מלבנים . ב . כתבו בכתיב מתמטי את כל זוגות הצלעות המקבילות ואת כל זוגות הצלעות השוות במצולעים . 39 סרטטו מלבן כלשהו וסמנו את קדקודיו באותיות . כתבו בכתיב מתמטי את זוגות הצלעות הניצבות זו לזו וכן את זוגות הצלעות המקבילות זו לזו במלבן שלכם . 40 ABCD הוא ריבוע . הנקודות F–ו H , G , E הן נקודות האמצע של צלעות הריבוע ( כמו בסרטוט . ( נתון : EH › FG , FG › AD א . אילו מהמרובעים בסרטוט הם מלבנים ? נמקו . ב . אילו מהמרובעים בסרטוט הם ריבועים ? נמקו . 41 המלבן DJKL והריבוע ABCD הונחו זה על זה כמו בסרטוט המוקטן . נתון : CB = מ"ס 5 , AM = מ"ס 2 , JD = מ"ס 8 נמקו מדוע המרובעים MBCL–ו AMLD , JKMA הם מלבנים , ומצאו את אורכי הצלעות שלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר