עמוד:146

35 בכל סעיף מופיעה טענה . ציינו אם אפשר לנמק או להפריך את הטענה באמצעות דוגמה . ( להפריך טענה פירושו לנמק מדוע היא איננה נכונה ( . אם אפשר , הציגו דוגמה מתאימה . א . כל מרובע שצלעותיו שוות הוא ריבוע . ב . בכל ריבוע הצלעות הנגדיות שוות זו לזו . ג . קיים מלבן שאינו ריבוע . ד . קיים ריבוע שאינו מלבן . הרחבה 36 המרובע הצהוב בסרטוט ( DBEF ) הוא ריבוע . הארכנו שתיים מצלעותיו כאורכן , והתקבל המשולש . ABC נמלה רוצה להגיע מקדקוד A של המשולש לקדקוד . C איזה מהמסלולים המסומנים באדום הוא הקצר ביותר ? איזה הארוך ביותר ? נמקו . משימות לסיכום 37 ABCD הוא מלבן . לכל טענה ציינו אם היא נכונה או לא נכונה או שלא ניתן לקבוע . ה . DC = AB ו . BC = AB ז . DC › AB ח . C היא זווית ישרה . א . AB ניצב . AD–ל ב . BC || DC ג . כל הצלעות שוות זו לזו . ד . BC › AB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר