עמוד:145

33 לפניכם תרשימים של שתי חצרות . כל חצר בנויה מריבוע ומלבן . א . חשבו את האורך של כל אחת מהצלעות של החצרות . ב . סביב כל אחת מן החצרות יש גדר . חשבו את האורך של כל גדר . דיון 34 לפניכם טענות ונימוקים שעלו בשיעור גאומטרייה . אילו מהטענות נכונות ? אילו מהנימוקים נכונים ? הסבירו את תשובותיכם . טובי טוענת : בכל מלבן הצלעות הנגדיות שוות זו לזו . טובי מנמקת את טענתה בעזרת דוגמה ( סרטוט . ( 1 מירי טוענת : יש מלבן שבו כל הצלעות שוות . מירי מנמקת את טענתה בעזרת דוגמה ( סרטוט . ( 2 נחמה טוענת : כל מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות נגדיות שוות הוא מלבן . גם נחמה מנמקת את טענתה בעזרת דוגמה ( סרטוט . ( 3 שולי טוענת : הטענה של נחמה אינה נכונה . קיים גם מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות נגדיות שוות , ובכל זאת הוא אינו מלבן . שולי מציגה דוגמה ( סרטוט . ( 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר