עמוד:144

29 א . סרטטו מלבן . העתיקו אותו בעזרת נייר שקוף , וגזרו את המלבן החדש . הניחו את המלבן שגזרתם על המלבן המקורי כמו בסרטוט . 1 נמקו מדוע המרובע הצבוע בסרטוט הוא ריבוע . ב . הניחו את המלבנים כמו בסרטוט . 2 נמקו מדוע המרובע הצבוע בסרטוט הוא ריבוע . ג . האם ניתן להניח את המלבנים זה על זה כך שהחלק המשותף יהיה מרובע שאינו ריבוע ? הסבירו . ד . האם ניתן להניח את המלבנים זה על זה כך שהחלק המשותף יהיה מלבן שאינו ריבוע ? הסבירו . 30 בכל סעיף נסו לסרטט מלבן על פי הנתונים . כמה מלבנים שונים אפשר לסרטט בכל סעיף ? האם ייתכן שאחד מהם הוא ריבוע ? אם אי–אפשר לסרטט מלבן , הסבירו מדוע . א . האורך של שתי צלעות נגדיות הוא מ"ס 5 , והאורך של שתי הצלעות האחרות הוא מ"ס 3 . ב . האורך של שתי צלעות סמוכות הוא מ"ס 5 , והאורך של שתי הצלעות האחרות הוא מ"ס 3 . ג . האורך של שתי צלעות נגדיות הוא מ"ס 7 . ד . האורך של שתי צלעות סמוכות הוא מ"ס 7 . ה . האורך של צלע אחת הוא מ"ס 5 והאורך של הצלע הסמוכה לה הוא . מ"ס 3 31 בכל סעיף נתונות שתי נקודות . נסו לסרטט : 1 מלבן ששתי הנקודות הן קדקודים סמוכים שלו . 2 מלבן ששתי הנקודות הן קדקודים נגדיים שלו . 3 ריבוע ששתי הנקודות הן קדקודים סמוכים שלו . 4 ריבוע ששתי הנקודות הן קדקודים נגדיים שלו . אפשר להיעזר בכלי מדידה . 32 א . סרטטו מלבן . נסו לסרטט קו ישר שיחלק את המלבן לשני מרובעים שאחד מהם הוא ריבוע . מה הסוג של המרובע השני ? הסבירו . ב . דוד טוען : את המלבן שלי אי–אפשר לחלק באמצעות קו אחד לריבוע ועוד חלק . נסו לסרטט מלבן כמו של דוד . אם הצלחתם - תארו את המלבן הזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר