עמוד:141

דיון 19 המצולע שבסרטוט מורכב משני מלבנים . ( האורכים נתונים בסנטימטרים ; הסרטוטים מוקטנים ( . א . כתבו בכתיב מתמטי את השוויונות הנתונים בסרטוט . ב . חשבו בדרכים שונות את היקף המצולע . ABCDEF 20 הנקודה G נמצאת בתוך המלבן . BFPC נתון : MG || CB , SG || FB א . נמקו מדוע המרובע SGMP ( המרובע הצהוב ) הוא מלבן . ב . 1 נתון : הנקודה G נמצאת במרחק של מ"ס 7 מהצלע FP ובמרחק של מ"ס 8 מהצלע . PC ( הסרטוט מוקטן ( . חשבו את היקף המלבן . SGMP 2 האם היקף המלבן BFPC גדול מהיקף המצולע הירוק , קטן ממנו או שווה לו ? נמקו . 21 בכל סעיף קבעו על פי הנתונים בסרטוט המוקטן את אורכי הקטעים שסומנו בעזרת אותיות . 22 לפניכם סרטוט מוקטן של המלבן . MNPQ נתון : 19 מ' 20 , CD = מ' 18 , AB = מ' 50 , NP = מ' QP = הישר k חותך את הצלעות QP–ו MN בנקודות , B–ו A והישר h חותך אותן בנקודות . D–ו C א . מה המרחק של הנקודה A מהצלע ? QP ב . מה המרחק של הנקודה D מהצלע ? MN ג . מה המרחק בין הישרים ? NP–ו MQ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר