עמוד:140

16 בכל סעיף נתון מלבן שמסומנים בו קטעים שווים . איך מסמנים קטעים שווים בסרטוט ? נהוג לסמן קטעים שווים בסרטוט בסימון זהה באמצעות תגים . א . במלבן STPQ שבסרטוט המוקטן נתון : QS = מ"ס 16 , QP = מ"ס 24 1 כתבו בכתיב מתמטי את זוגות הקטעים השווים המסומנים בסרטוט . 2 חשבו את אורכי הקטעים . BP–ו AT ב . במלבן PJMK שבסרטוט המוקטן נתון : 3 מ' 4 , CO = מ' AB › PK , DC › PJ , AO = 1 כתבו בכתיב מתמטי את זוגות הקטעים השווים המסומנים בסרטוט . 2 מצאו את אורכי הקטעים . KM–ו JM דיון 17 בכל סעיף מופיעים נתונים של מרובע . KHPJ האם ייתכן שהמרובע הוא מלבן ? הסבירו . א . JK = מ"ס 5 PJ = מ"ס 5 HP = מ"ס 10 KH = מ"ס 10 ב . JK = מ"ס 10 PJ = מ"ס 10 HP = מ"ס 10 KH = מ"ס 10 ג . הצלע JK ארוכה מ"ס 3–ב מהצלע . HP ד . JK = מ"ס b PJ = מ"ס b HP = מ"ס a KH = מ"ס a 18 בכל סעיף סרטטו מלבן המתאים לתיאור . אם יש מלבן מתאים נוסף , שונה מהראשון - סרטטו מלבן נוסף . א . מלבן שיש לו צלע שאורכה מ"ס 2 וצלע אחרת שאורכה מ"ס 5 . ב . מלבן שאחת מצלעותיו ארוכה מצלע אחרת שלו מ"ס 2–ב . ג . מלבן שיש לו שתי צלעות סמוכות שוות . ד . מלבן שהיקפו מ"ס 10 . ( זכרו : היקף של מצולע הוא סכום האורכים של צלעות המצולע ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר