עמוד:138

9 א . המרובע ABCD שבסרטוט הוא מלבן . נתון : KM › AB האם ניתן להסיק כי ? KM › DC נמקו . ב . דורית טוענת שמסעיף א אפשר להסיק את המסקנה : בכל מלבן , ישר הניצב לצלע אחת הוא גם ניצב לצלע הנגדית לה . מה דעתכם ? 10 המצולע AEGHCD ( המצולע הצהוב בסרטוט ) מורכב משני מלבנים . המשכי הצלעות AE–ו CH נחתכים בנקודה . B א . נמקו מדוע המרובע ABCD הוא מלבן . ב . נמקו מדוע המרובע EGHB הוא מלבן . 11 בכל סעיף מוצגים שני מלבנים שהונחו זה על זה . האם אפשר לקבוע על פי הנתונים אם המרובע ABCD שנוצר הוא מלבן ? נמקו . 12 המרובעים EGFP–ו ABCD שבסרטוט הם מלבנים . א . נמקו מדוע המרובע JKLM הוא מלבן . ב . מצאו מלבנים אחרים בסרטוט ונמקו מדוע הם מלבנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר