עמוד:136

מלבן הוא מרובע שיש לו ארבע זוויות ישרות . 4 האם אפשר לקבוע לפי הנתונים אם המרובע הצבוע הוא מלבן ? נמקו . 5 מצאו בסרטוט שלושה מלבנים , והסבירו מדוע הם מלבנים . הידעתם ? המילה מלבן מופיעה כבר בתנ"ך . משמעותה בתנ"ך היא התבנית שלתוכה יוצקים טיט כדי לעשות ממנו לבנים . ( מה הייתה לדעתכם צורתה של התבנית (? דיון 6 בכל סעיף קבעו אם אפשר לסרטט מרובע המתאים לתיאור . אם אפשר - סרטטו דוגמה . אם לא - הסבירו מדוע אי–אפשר . א . מרובע שיש לו זווית ישרה אחת בלבד . ב . מרובע שיש לו שתי זווית ישרות בלבד . ג . מרובע שיש לו שלוש זווית ישרות בלבד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר