עמוד:135

ב . מלבן וריבוע מה נלמד ? סימון קדקודים וצלעות של מצולע מהו מלבן ? תכונות של צלעות המלבן מהו ריבוע ? שם של מצולע מורכב משמות הקדקודים של המצולע לפי סדרם . למצולע שבסרטוט אפשר לקרוא למשל , GMCE אבל לא . GCME 1 כתבו שמות נוספים למרובע שבמסגרת . 2 התאימו לכל מרובע אחד מהשמות המצוינים ברשימה שבצד שמאל . דיון 3 לפניכם סרטוטים של מרובעים . א . בדקו כמה זוויות ישרות יש בכל מרובע . ב . אילו מהמרובעים הם לדעתכם מלבנים ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר