עמוד:134

48 התיאורים בסעיפים שלפניכם מתייחסים לזווית ישרה שקדקודה M ושוקיה b–ו a ( כמו בסרטוט . ( בכל סעיף נסו לסרטט נקודה המתאימה לתיאור . אם אי–אפשר - הסבירו מדוע . אם אפשר - ציינו כמה נקודות כאלה אפשר לסרטט . א . נקודה C שמרחקה מהשוק a קצר יותר מהמרחק שלה מהשוק . b ב . נקודה D שמרחקה מהשוק a ארוך יותר מהמרחק שלה מהקדקוד . M ג . נקודה E שמרחקה מהקדקוד M גדול יותר מהמרחק שלה מכל אחת משוקי הזווית הישרה . 49 בסרטוט שלפניכם הקטעים EF–ו AB מקבילים זה לזה . הקטעים CH–ו GD , FB מאונכים לקטע . AB בכל סעיף קבעו על פי הנתונים אם הטענה נכונה או לא נכונה או שלא ניתן לדעת . א . BF || AE ב . BF = DG ג . הקטע HG גדול באורכו מהקטע . FB ד . CG || DB למתעניינים 50 לפניכם סרטוטים של אשליות אופטיות מוכרות . א . בכל אחד מהסרטוטים שערו אם הקווים הצבועים באדום הם קווים ישרים , ואם הם מקבילים . ב . בדקו את השערותיכם בעזרת כלי מדידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר