עמוד:133

הרחבה 43 במרובע ABCD נתון : C–ו B , A הן זוויות ישרות , GH › BC , EF › GH , AB = AD א . סמנו את הנתונים בסרטוט . ב . נמקו מדוע . AD = BC הדרכה : הראו כי . AB || DC ג . נמקו את הטענות : 1 AB = CD 2 EF › DC 3 CH = GD 4 EF || AD 5 GA = ME 6 FE = GH משימות לסיכום 44 היעזרו בכלי מדידה ומצאו בסרטוט שלושה זוגות של ישרים ניצבים זה לזה . כתבו את הזוגות הניצבים בכתיב מתמטי . ( זכרו להתייחס גם להמשכים של הישרים שבסרטוט ( . 45 א . דרך כל אחת מהנקודות D–ו C , B , A סרטטו ניצב לישר . k ב . מה מאפיין את כל הישרים שסרטטתם ? 46 כיצד אפשר לבדוק אם שני ישרים הם מקבילים ? 47 בכל סעיף קבעו לפי הנתונים אם יש במצולע זוגות של צלעות מקבילות . נמקו . רשמו את זוגות הצלעות המקבילות בכתיב מתמטי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר