עמוד:132

39 ג . אילו מהטענות הבאות נכונות בסרטוט שלכם ? 1 m || g 2 BC || AD 3 CB = AD 4 BC = AC 5 AB = BC . ד האם תשובותיכם בסעיף ג ישתנו אם תזיזו את הנקודה B למקום אחר ? אילו תשובות יכולות להשתנות ואילו לא ? הסבירו . הרחבה 41 סרטטו שני ישרים מאונכים זה לזה . סמנו נקודה שנמצאת במרחק שווה משני הישרים . כמה נקודות כאלה אפשר למצוא ? הסבירו . בסרטוט נתון : FG › a , EH › a , a || b בכל סעיף קבעו לפי הנתונים אם הטענה נכונה או לא נכונה או שלא ניתן לדעת . נמקו . דוגמה טענה : הקטעים HE–ו FG שווים באורכם . בכתיב מתמטי : FG = HE הטענה נכונה . הנה הנימוק : הנקודה G–ו H נמצאות על הישר b המקביל לישר , a ולכן מרחקיהן מהישר a שווים זה לזה . 40 א . העתיקו למחברת את הסרטוט שלפניכם . סמנו בסרטוט נקודה B שאיננה נמצאת על אף אחד מהישרים . ב . 1 סרטטו ישר p העובר דרך B ומאונך . m–ל סמנו את נקודת חיתוך של הישרים m–ו p באות . C 2 סרטטו ישר g העובר דרך B ומאונך . k–ל סמנו את נקודת חיתוך של הישרים k–ו g באות . D 42 לפניכם צילום של פסי רכבת ישרים . האם פסי הרכבת בצילום מקבילים זה לזה ? האם לדעתכם פסי הרכבת במציאות מקבילים זה לזה ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר