עמוד:131

35 א . סרטטו ישר h ונקודה M שמרחקה h–מ הוא מ"ס 5 . כמה נקודות כאלה אפשר לסרטט ? ב . סרטטו נקודה . B סרטטו ישר e שמרחקו מהנקודה B הוא מ"ס 4 . כמה ישרים כאלה אפשר לסרטט ? 36 המרחק בין הנקודה N בסרטוט לישר f הוא מ"ס 2 . סרטטו על f נקודה P שמרחקה N–מ הוא מ"ס 3 . כמה נקודות כאלה אפשר לסרטט ? דיון 37 לפניכם שני ישרים מקבילים , m ו– . k א . מדדו את המרחקים של הנקודות C–ו B , A מהישר . k ב . סמנו נקודות משלכם על הישר k ושערו מה המרחקים שלהן מהישר . m בדקו את השערתכם על ידי מדידה . ג . אורנה טוענת : מספיק למדוד את המרחק בין אחת הנקודות שעל m לבין הישר . k כיוון k–ו m–ש הם ישרים מקבילים - המרחק הזה מוכרח להיות קבוע , אחרת הישרים " יתקרבו" זה לזה , ובסופו של דבר ייחתכו . מה דעתכם על טענתה של אורנה ? אם שני ישרים הם מקבילים , אז כל הנקודות על הישר האחד נמצאות באותו מרחק מהישר האחר . המרחק הזה נקרא המרחק בין שני הישרים המקבילים . בסרטוט : המרחק בין הישרים המקבילים b–ו a הוא אורך הקטע . PM 38 בכל סרטוט מוקטן מצאו את אורכי הקטעים המסומנים באותיות . נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר