עמוד:129

29 בסרטוט נתון : c › d , c || b בכל סעיף קבעו לפי הנתונים אם הטענה נכונה או לא נכונה או שלא ניתן לדעת . נמקו . | a › c ב | d › b ג | a || d ד | a › d א 30 א . נתון : a || b , b || c 1 שערו אם הישרים c–ו a מקבילים זה לזה . 2 סרטטו ישר b ושני ישרים המקבילים לו , . c–ו a בדקו בסרטוט שלכם אם c–ו a מקבילים זה לזה . ב . נמקו את הטענה : אם שני ישרים מקבילים לישר שלישי , אז הם מקבילים זה לזה . ג . נתון : m › p , p › k האם ניתן להסיק ? m › k–ש היעזרו בסרטוט מתאים . נמקו את תשובתכם . מרחק בין נקודה לישר , מרחק בין ישרים מקבילים 31 סרטטו קווים שונים המחברים בין הנקודות B–ו A שבסרטוט . איזה מהקווים הוא הקצר ביותר ? הקו הקצר ביותר בין שתי נקודות הוא הקטע הישר המחבר ביניהן . המרחק בין שתי הנקודות הוא אורכו של הקטע הזה . 32 נמקו את הטענה : כל צלע במשולש קצרה מסכום האורכים של שתי הצלעות האחרות . היעזרו בסרטוט של משולש ABC ונמקו מדוע למשל הצלע AC קצרה מסכום האורכים של הצלעות . BC–ו AB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר