עמוד:128

26 לפניכם זוגות של ישרים . שערו לגבי כל זוג אם הישרים מקבילים או לא . בדקו את קביעותיכם על ידי העלאת ניצב מאחד מהישרים . דוגמה כדי לבדוק אם הישרים k–ו m מקבילים , נסרטט ישר c המאונך לאחד מהם ( נניח ( m–ל ונבדוק אם הוא אנך משותף ( כלומר אם הוא מאונך גם לישר . ( k אם כן , נסיק שהישרים k–ו m מקבילים . אם לא , נסיק שהישרים k–ו m אינם מקבילים . 27 האם מהנתונים בסרטוט אפשר להסיק כי גם הישרים s–ו t מקבילים זה לזה ? הסבירו . 28 א . כתבו זוגות של צלעות מקבילות במצולע שבסרטוט , ונמקו . ב . האם הישר HG מקביל לישר ? FM נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר