עמוד:127

שימו לב : כאשר אתם מתבקשים לענות על שאלה על פי הנתונים , הכוונה היא שיש להסיק מסקנות מהנתונים מבלי להיעזר בכלי מדידה . גם כאשר אתם מתבקשים לנמק , הכוונה היא לנימוק על פי הנתונים בלי שימוש בכלי מדידה . 23 א . סרטטו ישר כלשהו וסמנו אותו באות . m נסו לסרטט ישר מקביל . m–ל הסבירו כיצד סרטטתם . ב . עומר סרטט ישר k המאונך , m–ל ואחר כך סרטט ישר שלישי , , t המאונך . k–ל עומר טוען שהישר t מקביל לישר , m כפי שנדרש בסעיף א . האם עומר אכן קיבל ישר מקביל ? m–ל הסבירו . כיצד מסרטטים מקביל לישר נתון ? 24 סרטטו ישר a כלשהו ונקודה M שאינה על הישר . סרטטו ישר b העובר דרך הנקודה M ומקביל . a–ל כמה ישרים כאלה אפשר לסרטט ? הסבירו . דיון 25 הישר b בסרטוט מאונך לישר m ואיננו מאונך לישר . k האם הישרים k–ו m הם מקבילים או נחתכים ? הסבירו כיצד קבעתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר