עמוד:125

18 לפניכם טענות המתייחסות לישרים שבסרטוט . בכל סעיף ציינו אם הטענה נכונה או לא נכונה או שלא ניתן לדעת . א . הישרים b–ו a אינם מקבילים זה לזה . ב . a || c ג . הישר b חותך את הישר . c ד . b || c דיון 19 הישר b בסרטוט מאונך לישר , a והישר c איננו מאונך לישר . a א . סרטטו על נייר שקוף קו ישר . m נסו להניח את הנייר השקוף על הסרטוט כך שהישר m יעבור דרך הנקודה K וייראה מקביל . a–ל ב . מה ניתן לומר על הזווית שנוצרת בין ? b–ל m בין ? c–ל m 1 אם שני ישרים הם מקבילים , וישר שלישי מאונך לאחד מהם - אז הוא מאונך גם לישר השני . בסרטוט : אם נתון a || c–ש והישר b מאונך , a–ל אפשר להסיק שהוא מאונך גם . c–ל 2 אם לשני ישרים במישור יש ניצב משותף , אז הם מקבילים . בסרטוט : אם נתון שהישר b מאונך גם a–ל וגם , c–ל אפשר להסיק . a || c–ש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר