עמוד:123

דיון 14 א . נסו לסרטט אנך ( כלומר ישר מאונך ) לישר . a כמה ישרים כאלה אפשר לסרטט ? הסבירו . ב . נסו לסרטט אנך לישר b דרך הנקודה . E כמה ישרים כאלה אפשר לסרטט ? הסבירו . ג . נסו לסרטט אנך לישר c דרך הנקודה . H כמה ישרים כאלה אפשר לסרטט ? הסבירו . כמה אנכים אפשר לסרטט לישר נתון ? לישר נתון יש אנכים רבים ( אינסוף אנכים (! אנך לישר נתון דרך נקודה נתונה - יש רק אחד ( גם אם הנקודה נמצאת על הישר וגם אם היא נמצאת מחוץ לו . ( איך מסרטטים אנך לישר דרך נקודה נתונה ? 15 סרטטו בכל סעיף ישר הניצב לישר הנתון ועובר דרך הנקודה המסומנת . הרחבה 16 לכל אחד מהישרים סרטטו ניצב העובר דרך הנקודה . A סמנו את הזוויות הישרות הנוצרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר