עמוד:121

8 בסרטוט שלפניכם זוויות המסומנות בצבעים שונים . א . ציינו באיזה צבע מסומנת כל אחת מהזוויות : 1 CED 4 ABC 2 CDE 5 FDC 3 FEB 6 HBE ב . רשמו שמות שונים של כל אחת מהזוויות האלה : הזווית המסומנת באפור הזווית המסומנת בירוק הזווית המסומנת באדום ג . 1 רשמו שמות של זוויות שטוחות בסרטוט . 2 רשמו שמות של זוויות ישרות בסרטוט . ישרים ניצבים ) מאונכים ( דיון 9 בכל אחד מהסרטוטים נתון זוג ישרים נחתכים . א . בכל סרטוט ציינו כמה זוויות נוצרות בין שני הישרים הנחתכים ורשמו את שמותיהן בכתיב מתמטי . ב . בסרטוט 2 מסומנת זווית ישרה . האם יש בסרטוט עוד זוויות ישרות ? הסבירו . האם ניתן לענות על השאלה מבלי להיעזר בכלי מדידה ? אם שני ישרים נחתכים ונוצרת ביניהם זווית ישרה , אז כל הזוויות הנוצרות ביניהם הן זוויות ישרות . ישרים שנוצרת ביניהם זווית ישרה נקראים ישרים ניצבים זה לזה ( או מאונכים זה לזה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר