עמוד:115

למתעניינים פירוק מספר לגורמים ראשוניים דיון 55 א . כתבו שלוש מכפלות שונות של שני גורמים שתוצאתן . 24 ב . כתבו מכפלה של ארבעה גורמים , לא כולל , 1 שתוצאתה . 24 ג . כתבו את המכפלה שרשמתם בסעיף ב בכתיב חזקות . ד . האם יש מכפלה נוספת של ארבעה גורמים שתוצאתה היא ? 24 אם כן , כתבו אותה . אם לא , הסבירו . כתיבת המספר כמכפלה שכל הגורמים בה ראשוניים נקראת פירוק המספר לגורמים ראשוניים . 56 שירה וחוה מצאו דרכים שונות לפירוק המספר 100 לגורמים ראשוניים . א . האם הפירוק שקיבלה שירה שונה מהפירוק שקיבלה חוה ? הסבירו . ב . הסבירו כל אחת מהדרכים . ג . אילו התחילה חוה לחלק במספר ראשוני אחר , האם היה מקבל פירוק אחר ? נמקו . 57 פרקו כל מספר לגורמים ראשוניים וכתבו את המכפלה בכתיב חזקות . דוגמה : 100 = 2 5 = 2 5 | 72 ב | 90 ג | 124 ד | 150 ה | 180 א 58 א . כתבו ארבעה מספרים שונים המתקבלים על ידי הכפלת הגורמים הראשוניים 7 , 5 , 2 בלבד . כתבו את מכפלת הגורמים הראשוניים בכתיב חזקות . דוגמה : 2 5 7 = 700 ב . כמה מספרים שונים אפשר לבנות מהגורמים הראשוניים 7–ו 5 , 2 בלבד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר