עמוד:111

36 כל המספרים שבעיגול , מלבד שניים , הם מספרים ריבועיים . א . מצאו בעיגול את שני המספרים שאינם ריבועיים . ב . x מייצג מספר ריבועי מתוך העיגול . השלימו בשורה העליונה בטבלה את כל המספרים הריבועיים , ובשורה התחתונה חשבו את השורש הריבועי של כל מספר . 37 חשבו . הרחבה 38 חשבו . הרחבה 39 מצאו את הערך של המשתנה . x 40 בטבלה השמאלית כתובים שטחי הבסיסים של קוביות שונות , ובטבלה הימנית כתובים הנפחים של קוביות אלה ( לא לפי הסדר . ( א . כתבו כל מספר שבטבלאות בכתיב חזקות . ב . התאימו לכל נפח קובייה את שטח הבסיס שלה . 41 x מייצג את אורך הצלע של קובייה בס"מ . א . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את נפח הקובייה . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את שטחה של פאה אחת של הקובייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר