עמוד:110

הוצאת שורש דיון 34 א . נתון ריבוע ששטחו 9 סמ"ר . חשבו את אורך צלעו . ב . נתונה קובייה שנפחה הוא 27 סמ"ק . חשבו את אורך צלעה . הוצאת שורש היא פעולה הפוכה להעלאה בחזקה . דוגמה 1 כדי למצוא חזקה שלישית של 4 כדי למצוא שורש שלישי של 64 3 3 מחפשים מספר המקיים : 4 = ? מחפשים מספר המקיים : ? = 64 64 = 4 4 = 64 3 הוצאת שורש שלישי היא הפעולה ההפוכה להעלאה בחזקת 3 ומסמנים זאת כך : . דוגמה 2 כדי למצוא חזקה שנייה של 3 מחפשים מספר המקיים : 3 = ? 2 3 = 9 כדי למצוא שורש שני של 9 2 מחפשים מספר המקיים : ? = 9 2 = 93 הוצאת שורש שני - שורש ריבועי - היא הפעולה ההפוכה להעלאה בחזקת - 2 העלאה בריבוע . 2 מסמנים זאת כך : או כך : . אפשר לכתוב 2 = 93 או . = 93 35 חשבו . בדקו את הפתרונות על ידי העלאה בריבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר