עמוד:104

דיון 14 א . האם המספר 10 , 000 הוא לדעתכם מספר ריבועי ? הסבירו . ב . האם המספר 1 , 000 הוא לדעתכם מספר ריבועי ? הסבירו . ג . חזרו לטבלה שבמשימה . 11 מצאו אילו חזקות של 10 הם מספרים ריבועיים . הסבירו . ד . איך לדעתכם אפשר לקבוע אם חזקה של 10 היא מספר ריבועי ? בכל מספר ריבועי שהוא חזקה של 10 יש מספר זוגי של אפסים . 15 קבעו בכל סעיף אם המספר הוא ריבועי והסבירו . 7 12 | 1 , 000 , 000 , 000 ב | 10 ג | 10 ד | 10 , 000 , 000 , 000 א הרחבה . א 16 השלימו מספרים שלמים בכל שוויון . ב . הציעו דרך נוספת להשלמת מספרים שלמים . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . ג . כמה דרכים שונות יש לדעתכם להשלמת מספרים שלמים בשוויון 4 ובשוויון ? 5 הסבירו . הרחבה . א 17 יוסף השלים מספרים בשוויון 2 במשימה הקודמת בשתי דרכים : 2 וגם . 4 על סמך זה קבע אסף כי בפעולת ההעלאה בחזקה חוק החילוף מתקיים . הסבירו את קביעתו . ב . האם קביעתו של יוסף נכונה ? נמקו . בפעולת ההעלאה בחזקה חוק החילוף אינו מתקיים . דוגמה 2 - 3 2 1 הסבר : 2 = 8 3 = 9 דוגמה 4 - 6 4 2 הסבר : 4 = 4 , 096 6 = 1 , 296 ג . האם שתי הדוגמאות שבמסגרת מספיקות כדי לקבוע שבפעולת ההעלאה בחזקה חוק החילוף אינו מתקיים ? הסבירו . 18 א . יעל טוענת : אם לחזקות יש אותו בסיס , אז ככל שמעריך החזקה גדול יותר , ערך החזקה גדול יותר . האם טענתה של יעל נכונה ? הסבירו . ב . בדקו את תשובתכם בסעיף א בעזרת זוגות החזקות שלפניכם . כתבו < או = או . >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר