עמוד:103

הרחבה 9 הרחבה 10 הראו שהמספר בכל סעיף הוא מספר ריבועי . | 1 , 600 ב | 8 , 100 ג | 6 , 400 ד | 1 , 210 , 000 א דיון 11 א . השלימו את הטבלה . ב . מהו הקשר בין מעריך החזקה של 10 לבין מספר האפסים בתוצאה ? בכל מספר שהוא חזקה של 10 מספר האפסים שווה למעריך החזקה . דוגמה 10 = 10 , 000 , 000 12 חשבו . חשבו בעל–פה ( היעזרו בטבלה שבמשימה . ( 8 2 א | 20 2 | 30 ב 2 ג | 120 2 | 50 ד 2 ה | 900 2 | 800 ו 2 ז | 1 , 100 2 | 4 , 000 ח כאשר מעלים בריבוע מספר שהוא כפולה של , 10 מתקבל מספר ריבועי שמספר האפסים בו גדול פי 2 ממספר האפסים שבמספר המקורי . דוגמה 900 = 900 900 = 9 100 = 9 100 = 810 , 000 א | 10 8 ב | 10 + 10 3 10 5 13 כתבו כחזקה של . 10 | 100 , 000 , 000 ב | 10 , 000 , 000 , 000 ג | 1 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר