עמוד:95

55 חשבו את ערכי הביטוי בדרך הנוחה לכם . דוגמה הרחבה 56 קסם במספרים - התוצאה תמיד ! 3 ›• בחרו › מספר › . ›• כפלו › אותו . 3–ב › ›• הוסיפו . 9 › ›• כפלו › את › התוצאה . 2–ב › ›• חלקו › את › התוצאה . 6–ב › ›• חסרו › את › המספר › שחשבתם › עליו . •› התוצאה › המתקבלת › היא . 3 › דוגמה 4 12 21 42 7 3 א . בחרו מספרים אחרים וחזרו על השלבים שלמעלה . מהי התוצאה שהתקבלה בכל פעם ? ב . הסבירו את סוד הקסם . ג . נסו לכתוב קסם אחר משלכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר