עמוד:89

ב . לפניכם שלושה ביטויים המתארים את מספר המשושים הכתומים באיבר n–ה בסדרה . נסו להסביר מדוע כל אחד מהביטויים מתאים לסדרת הצורות . 1 4 n + 2 2 6 + ( n - 1 ) 4 3 6 n - 2 ( n - 1 ) ג . פשטו כל אחד מהביטויים שבסעיף ב וו דאו שהם ביטויים שווים . ד . באיזה מהביטויים שבסעיף ב נוח יותר לחשב את מספר המשושים הכתומים באיבר הראשון ? באיבר ? 99–ה ה . חשבו את מספר המשושים הכתומים באיבר . 212–ה חילוק של סכום וחילוק של הפרש דיון 3 41 ילדים של משפחת לוי 2–ו ילדים של משפחת קראוס , מתנדבים בבית חולים , לחלוקת שקיות שי לקראת החגים . א . ביום ראשון עליהם לחלק שקיות שי . כל אחד מהם רוצה לקבל מספר שווה של שקיות שי לחלוקה . איתמר חישב את מספר שקיות השי שיקבל כל אחד מהילדים וכתב ביטוי כזה : 600 : ( 2 + 3 ) ישראל ניסה לחשב את מספר שקיות השי שיקבלו ילדי משפחת לוי ואת מספר שקיות השי שיקבלו ילדי משפחת קראוס , ואחר כך חיבר את התוצאות . הוא כתב תרגיל כזה : 600 : 2 + 600 : 3 1 האם ערך הביטוי 600 : 2 + 600 : 3 שווה לערך הביטוי ? 600 : ( 2 + 3 ) אם לא , מי חישב נכון - איתמר או ישראל ? 2 כמה שקיות שי לחלוקה קיבל כל אחד מהילדים ? 3 כמה שקיות שי לחלוקה קיבלו ילדי משפחת לוי וכמה שקיות שי קיבלו ילדי משפחת קראוס ? ב . ביום שני עליהם לחלק שקיות שי משני סוגים : 400 שקיות שי מסוג אחד 200–ו שקיות שי מסוג אחר . הם התבקשו לתת לכל חולה רק שקית שי אחת . גם הפעם הם רוצים לחלק ביניהם את שקיות השי שווה בשווה . איתמר כתב ביטוי כזה : ( 200 + 400 ) : 5 ישראל כתב ביטוי כזה : 200 : 5 + 400 : 5 1 האם ערך הביטוי ( 200 + 400 ) : 5 שווה לערך הביטוי ? 200 : 5 + 400 : 5 אם לא , מי חישב נכון - איתמר או ישראל ? 2 כמה שקיות שי לחלוקה קיבל כל אחד מהילדים ? ג . גם ביום שלישי עליהם לחלק 600 שקיות שי . שוב הם חילקו ביניהם את כל שקיות השי שווה בשווה , אבל 100 שקיות שי היו פגומות ולכן לא חולקו . איתמר כתב ביטוי כזה : ( 600 - 100 ) : 5 ישראל כתב ביטוי כזה : 600 : 5 - 100 : 5 האם שני הביטויים מתארים את מספר שקיות השי שחילק כל אחד מהילדים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר