עמוד:86

34 פשטו את הביטויים ( לכל ביטוי כתבו ביטוי בלי סוגריים השווה לו וכנסו איברים דומים . ( דיון 35 לפניכם סדרת צורות המורכבות מעיגולים . א . כתבו ביטוי המתאר את מספר העיגולים באיבר n–ה בסדרה . ב . בטבלה שלפניכם יש ארבעה ביטויים שכתבו תלמידים . בדקו אילו מהביטויים נכונים על ידי הצבת הערכים הנתונים בטבלה . ג . נסו להסביר באילו שיקולים השתמש כל אחד מהתלמידים כדי לכתוב את הביטוי . ד . פשטו כל אחד מהביטויים שבטבלה ובדקו אילו מהם ביטויים שווים . ה . אילו מהביטויים שלפניכם מתארים את מספר העיגולים באיבר n–ה בסדרה ? 1 2 ( n + 2 ) 2 4 ( 1 + n ) - 2 n - 3 3 3 ( 1 + n ) - n - 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר