עמוד:85

30 פשטו את הביטויים ( כנסו איברים דומים . ( דיון 31 פשטו את הביטויים ( כנסו איברים דומים . ( 32 33 בביטוי הכולל סוגים שונים של איברים דומים יש לכנס כל סוג בנפרד . לשם כך אפשר להשתמש בחוקי הפעולות . דוגמה 1 דוגמה 2 פשטו את הביטויים ( כנסו איברים דומים . ( א | 2 x + 4 + 3 x + 3 x + 1 ב | 5 a + 3 + a - 1 | 5 + 7 t - t + 3 ג ד | 7 + 3 y + 7 y - y + 5 ה | 25 t + t - 2 t - 8 | y + 5 + 2 y - 3 y ו ז | 2 x + x + x - 4 x ח | ( x + 5 ) + 2 x + 5 | 5 + 3 ( 2 a - 1 ) - 2 ט פשטו את הביטויים ( כנסו איברים דומים . ( דוגמה 1 דוגמה 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר