עמוד:79

חוק הפילוג של הכפל ( מעל החיסור ) כדי לכפול מספר בהפרש של שני מספרים אפשר לכפול אותו בכל אחד מהמספרים האלה ולחסר את התוצאות . עבור כל הערכים של c–ו b , a ( שעבורם ( b > c מתקיים : ( b - c ) = a c דוגמה 1 ( 30 - 4 ) אפשר לחשב בעזרת חוק הפילוג : אפשר לחשב גם לפי סדר הפעולות : דוגמה 2 דוגמה 3 13 א . כתבו אילו מבין הביטויים שלפניכם שווים לביטוי 4 ( 5 - 2 x ) והסבירו מדוע הם שווים . 1 ( 5 - 2 x ) 4 2 ( 2 x - 5 ) 3 20 - 8 x 4 20 - 2 x ב . כתבו לפחות שני ביטויים השווים לביטוי ( 8 x - 3 ) 5 והסבירו מדוע הם שווים . 14 בעל חנות לציוד משרדי קנה 200 מחברות ושילם ח"ש 7 עבור כל מחברת . הוא מכר כל מחברת . ח"ש x–ב א . הסבירו מה כל ביטוי מתאר לפי התיאור המילולי : 1 x - 7 2 200 x 3 7 ב . אילו מבין הביטויים שלפניכם מתארים את הרווח של בעל החנות ממכירת המחברות ? 1 200 x - 1 , 400 2 200 x 3 200 x - 7 4 200 ( x - 7 ) 15 בעלת חנות לציוד משרדי קנתה 230 עטים 370–ו עפרונות . היא שילמה ח"ש 5 עבור כל כלי כתיבה . בעלת החנות מכרה כל כלי כתיבה ח"ש x–ב . א . הסבירו מה כל ביטוי מתאר לפי התיאור המילולי : 1 ( 370 + 230 ) 5 2 x - 5 3 370 x 4 ( 370 + 230 ) x ב . אילו מבין הביטויים שלפניכם מתארים את הרווח של בעלת החנות ממכירת כלי הכתיבה ? 1 600 x 2 ( 370 + 230 )( x - 5 ) 3 600 x - 3 , 000 4 600 ( x - 5 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר