עמוד:78

9 לכל ביטוי כתבו ביטוי בלי סוגריים השווה לו . תזכורת מוסכם באלגברה שאפשר לכתוב מכפלה בלי סימן כפל לפני סוגריים . אפשר להוסיף את סימן הכפל בין ביטוי לסוגר כדי להדגיש את פעולת הכפל . דוגמה : במקום 2 ( 5 - a ) אפשר לכתוב ( 5 - a ) 10 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . שימו לב לסדר פעולות החשבון . דיון 11 באולם הרצאות יש 20 שורות , ובכל שורה 17 מושבים . 6 מושבים בכל שורה שמורים . כתבו שני ביטויים חשבוניים המתאימים לחישוב מספר המושבים הפנויים באולם באמצעות המספרים . 6–ו 17 , 20 הראו שהערכים של שני הביטויים שווים . דיון 12 לפניכם סרטוט מוקטן . כתבו שני ביטויים חשבוניים המתאימים לחישוב שטח המלבן BEFC באמצעות המספרים . 5 . 6–ו 7 . 9 , 10 הראו ששני הביטויים שקיבלתם שווים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר