עמוד:75

ג . חוק הפילוג מה נלמד ? חוק הפילוג במספרים ובביטויים שימושים בחוק הפילוג כינוס איברים דומים דיון 1 לפניכם סרטוט של מושבים באולם הרצאות . באולם יש 5 שורות ומעבר אחד . בכל שורה יש 4 מושבים בצד אחד של המעבר 20–ו מושבים בצד האחר . א . כתבו שני ביטויים חשבוניים שונים לחישוב מספר המושבים באולם באמצעות המספרים . 20–ו 4 , 5 ודאו שהערכים של שני הביטויים שווים . ב . באולם אחר יש a שורות ומעבר אחד ( בדומה לסרטוט שלמעלה . ( בכל שורה יש 21 מושבים בצד אחד של המעבר 19–ו מושבים בצד האחר . כתבו שני ביטויים המייצגים את מספר המושבים באולם . הסבירו מדוע הביטויים שווים . ג . באולם יש a שורות ומעבר אחד ( בדומה לסרטוט שלמעלה . ( בכל שורה יש b מושבים בצד אחד של המעבר c–ו מושבים בצד האחר . כתבו שני ביטויים המייצגים את מספר המושבים באולם . הסבירו מדוע הביטויים שווים . דיון 2 לפניכם סרטוט מוקטן . א . כתבו שני ביטויים חשבוניים שונים לחישוב שטח המלבן : ABCD 1 באמצעות אורכי הצלעות של המלבן AEFD והמלבן . EBCF 2 באמצעות סכום השטחים של המלבן AEFD והמלבן . EBCF ב . ודאו שהערכים של שני הביטויים שווים . ג . 1 סמנו במשתנה a את אורך הצלע , AD במשתנה b את אורך הצלע AE ובמשתנה c את אורך הצלע . EB כתבו ביטויים המייצגים את השטח של כל אחד מהמלבנים בסרטוט . 2 הראו שהשוויון הזה מתקיים : ( b + c ) = a c

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר