עמוד:73

משימות לסיכום 69 חשבו בדרך הנוחה לכם . 70 כתבו לכל אחד מהביטויים ביטוי השווה לו בלי סימן כפל . 71 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים והסבירו . 72 נתונים שני ביטויים : 3 + + 3 5 5 האם לדעתכם קיים ערך של b שעבורו ? 3 + = + 3 5 5 אם כן - הדגימו על ידי הצבת מספר . אם לא - הסבירו מדוע . 73 פשטו את הביטויים אם אפשר . א | 3 x + 5 x ב | 3 + 5 x | 5 b - 4 b ג ד | 5 - 4 b ה | 5 + 7 a + 2 a + 3 | 7 + 6 a + 6 a - 7 ו ז | 14 + 9 b + 5 - b ח | 8 a + 15 - 4 - 2 a | 7 + x + 9 + 3 x + 11 - 4 x ט 74 פשטו את הביטויים . א | 11 y - ( 7 y - 5 y ) ב | 14 a - ( 6 a + 7 a ) | 19 - ( 9 + 8 b ) ג ד | 25 - ( 14 - 5 x ) ה | 11 y - ( 5 y - 2 ) | 19 b - ( b + 8 ) ו ז | 17 - ( 17 - 5 a ) ח | 8 a - ( 8 a - 4 ) | 10 x + 19 - ( 9 + 8 x ) ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר