עמוד:70

57 ה בלי לחשב כתבו < או = או > בין שני הביטויים . ה חשבו ובדקו אם תשובותיכם נכונות . 58 חשבו בדרך הנוחה לכם . חילוק במנה דיון 16 59 תלמידים התבקשו להכין עבודה בזוגות . חולקו להם 48 ספרים שונים העוסקים בנושא העבודה , מספר ספרים שווה לכל זוג . כמה ספרים קיבל כל זוג תלמידים ? אפשר לפתור בשתי דרכים : א . הסבירו לפי הסיפור מה מתאר הביטוי 16 : 2 ומה מתאר הביטוי . 48 : ( 16 : 2 ) ב . הסבירו לפי הסיפור מה מתאר הביטוי 48 : 16 ומה מתאר הביטוי . ( 48 : 16 ) 2 ג . חשבו את הערכים של שני הביטויים : ( 48 : 16 ) 2 48 : ( 16 : 2 ) האם קיבלתם אותה תוצאה ? הסבירו מדוע . בביטוי 48 : ( 16 : 2 ) מחלקים 48 במספר קטן פי 48 : 8 = 6 : 16–מ 2 אם מחלקים , 16–ב 48 צריך לכפול 2–ב את המנה כדי שהביטויים יהיו שווים : 48 : 16 2 = 6 כלומר : 48 : ( 16 : 2 ) = ( 48 : 16 ) 2 בשתי דרכי החישוב ( לפי סדר פעולות החשבון ) מתקבלת אותה תוצאה . עבור כל הערכים של c–ו b , a מתקיים : a : ( b : c ) = ( a : b ) c ( כאשר c–ו b אינם אפס . ( דוגמה 1 דוגמה 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר