עמוד:67

חיסור של הפרש דיון 47 בחשבון הבנק של צילה היו ח"ש 800 . צילה הלכה לבנק כדי להוציא סכום של ח"ש 200 המיועד לקניית מעיל , אך בדרך התברר לה שמחיר המעיל ירד ח"ש 50–ב . היא הוציאה סכום כסף המתאים למחיר החדש של המעיל . א . כתבו ביטוי חשבוני המתאר את סכום הכסף שהוציאה צילה מהחשבון . ב . הסבירו מדוע הביטוי 800 - ( 200 - 50 ) מתאר את סכום הכסף שנשאר לצילה בחשבון . ג . הסבירו מדוע גם הביטוי 800 - 200 + 50 מתאר את סכום הכסף שנשאר לצילה בחשבון . בביטוי 800 - ( 200 - 50 ) מחסרים 800–מ מספר קטן 800 - 150 = 650 : 200–מ 50–ב אם מחסרים , 800–מ 200 צריך להוסיף 50 להפרש כדי שהביטויים יהיו שווים : 800 - 200 + 50 = 650 כלומר : 800 - ( 200 - 50 ) = 800 - 200 + 50 בשתי דרכי החישוב מתקבלת אותה תוצאה . עבור כל הערכים של c–ו b , a מתקיים : a - ( b - c ) = a - b + c 48 באיזו דרך נוח יותר לחשב בכל אחת מהדוגמאות שלמעלה ? 49 א . בלי לחשב כתבו < או = או > בין שני הביטויים . 1 100 - ( 40 - 20 ) 100 - 40 - 20 2 50 - ( 15-5 ) 50 - 15 + 5 3 200 - ( 100 - 50 ) 200 - 100 + 50 4 35 - ( 20 - 10 ) 35 - 20 - 10 ב . חשבו ובדקו אם תשובותיכם בסעיף א נכונות . דוגמה 1 דוגמה 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר