עמוד:65

38 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . 39 פשטו את הביטויים . 40 פשטו את הביטויים . חיסור של סכום דיון 41 בחשבון הבנק של יעל היו ח"ש 1000 . יעל הוציאה מהחשבון ח"ש 500 , ואחרי כמה ימים הוציאה עוד ח"ש 200 . א . כתבו ביטוי חשבוני המתאר את הסכום שנשאר בחשבונה של יעל , וחשבו את ערכו . ב . האם הביטוי 1000 - 500 - 200 מתאר את הסכום שנשאר בחשבון ? הסבירו . ג . האם הביטוי 1000 - ( 500 + 200 ) מתאר את הסכום שנשאר בחשבון ? הסבירו . ד . האם הביטוי 1000 - 500 + 200 מתאר את הסכום שנשאר בחשבון ? הסבירו . במקום לחסר ממספר סכום של מחוברים - אפשר לחסר את המחוברים זה אחר זה . בשתי דרכי החישוב תתקבל אותה תוצאה . עבור כל הערכים של c–ו b , a מתקיים : a - ( b + c ) = a - b - c דוגמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר