עמוד:64

פעולות מעורבות של חיבור וחיסור דיון 33 בתחילת החודש היו לרינה ח"ש 100 . היא הרוויחה ח"ש 26 וקנתה חולצה ח"ש 39–ב . לקראת סוף החודש היא הרוויחה עוד ח"ש 74 וקנתה חולצה נוספת ח"ש 61–ב . גם לרותי היו בתחילת החודש ח"ש 100 . היא הרוויחה ח"ש 74 בשבוע הראשון ח"ש 26–ו בשבוע השני . היא קנתה שתי חולצות - האחת ח"ש 61–ב והאחרת ח"ש 39–ב . א . מה דומה ומה שונה בתהליך ניהול הכספים של רינה ושל רותי במשך החודש ? ב . מהו סכום הכסף שנשאר לרינה ומהו סכום הכסף שנשאר לרותי בסוף החודש ? הסבירו את תשובתכם . דיון 34 בלי לחשב הסבירו מדוע בכל אחד מארבעת התרגילים שלפניכם תתקבל אותה תוצאה . | 200 - 42 + 81 - 5 ב | 200 - 42 + ( 81 - 5 ) ג | 200 + 81 - 42 - 5 ד | 81 - 42 + 200 - 5 א בביטוי חשבוני שיש בו מחוברים ומחסרים , כל מחובר מייצג תוספת בביטוי , וכל מחסר מייצג הפחתה בביטוי . לפיכך כל שינוי בסדר המחוברים או המחסרים אינו משנה את הערך הכולל של הביטוי . דוגמה 300 - 20 + 50 - 40 = 300 + 50 - 20 - 40 = 300 - 20 - 40 + 50 35 בלי לחשב כתבו = או .- 36 בכל סעיף חשבו בשתי דרכים ובדקו אם קיבלתם אותה תוצאה . | 127 - 18 + 3 ב | 154 - 27 + 6 ג | 127 - 27 + 9 א דיון 37 פשטו את הביטויים . | a-5 + a ב | a-1 + 2 a + 5 ג | 2 a-a + 7 ד | 2 a + ( 7-a ) + 1 א גם בביטוי אלגברי שיש בו מחוברים ומחסרים , כל מחובר מייצג תוספת בביטוי , וכל מחסר מייצג הפחתה בביטוי . לפיכך כל שינוי בסדר המחוברים או המחסרים אינו משנה את הערך הכולל של הביטוי . 4 דוגמה 5 a - 6 + ( 2 a + 10 ) = 5 a - 6 + 2 a + 10 = 5 a + 2 a + 10 - 6 = 7 a + 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר