עמוד:58

13 חשבו בעל–פה . דיון 14 חשבו בעל–פה . כתבו באילו חוקים השתמשתם . בביטוי חשבוני שיש בו רק פעולות חיבור - אפשר לשנות את סדר ביצוע הפעולות בעזרת חוקי החילוף והקיבוץ של החיבור , והתוצאה לא תשתנה . דוגמה במקום לחשב לפי הסדר - אפשר לחשב בדרך נוחה יותר כך : 15 הציבו את ערכי המשתנים וחשבו את ערכי הביטויים בדרך הנוחה לכם . 16 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . דוגמה 2 x + 1 + 3 x 5 x + 1 הביטויים שווים כי : 2 x + 1 + 3 x = ( x + x ) + 1 + ( x + x + x ) = x + x + x + x + x + 1 = 5 x + 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר