עמוד:57

חוק הקיבוץ של החיבור דיון 11 דני ואבנר התחילו לחסוך כסף בבנק . בטבלה מפורטות ההפקדות שלהם : א . התבוננו בהפקדות של דני והסבירו מה מתאר כל אחד מהביטויים האלה : 1 143 + 37 2 ( 143 + 37 ) + 50 ב . התבוננו בהפקדות של אבנר והסבירו מה מתאר כל אחד מהביטויים האלה : 1 37 + 50 2 143 + ( 37 + 50 ) ג . חשבו לפי סדר פעולות החשבון : ( 143 + 37 ) + 50 ד . חשבו לפי סדר פעולות החשבון : 143 + ( 37 + 50 ) ה . האם בסעיף ג ובסעיף ד התקבלה אותה תוצאה ? הסבירו מדוע . חוק הקיבוץ של החיבור במקום לחשב סכום של שלושה מספרים לפי הסדר - אפשר לחשב תחילה את הסכום של שני המספרים האחרונים ולחבר אותו למספר הראשון . בשתי דרכי החישוב תתקבל אותה תוצאה . אפשר לנסח את חוק הקיבוץ של החיבור בעזרת משתנים כך : עבור כל הערכים של c–ו b , a מתקיים : ( a + b ) + c = a + ( b + c ) דוגמה 10 . 75 + 3 . 2 + 4 . 8 13 . 95 אפשר לחשב לפי הסדר משמאל לימין : 10 . 75 + 3 . › 2 + 4 . 8 = 18 . 75 אפשר לחשב גם בעזרת חוק הקיבוץ של החיבור : 12 בדוגמה שלמעלה מתוארות שתי דרכים לחישוב הערך של הביטוי החשבוני . 10 . 75 + 3 . 2 + 4 . 8 איזו משתי הדרכים נוחה יותר לחישוב בעל–פה במקרה זה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר