עמוד:56

8 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . הסבירו . דוגמה 1 4 x x + 4 הביטויים לא שווים . הסבר אחד : אם נציב למשל , x = 2 נקבל : 2 = 8 2 + 4 = 6 הסבר אחר : 4 x הוא מספר גדול פי x–מ 4 ואילו x + 4 הוא מספר גדול . x–מ 4–ב דוגמה 2 כאשר כותבים מכפלה של מספר במשתנה , נהוג לכתוב את המכפלה ללא סימן כפל . דוגמה במקום לכתוב b 7 מקובל לכתוב . 7 b שני הביטויים שווים לפי חוק החילוף . הרחבה 9 נתונים שני ביטויים : a : 4 . א הראו ששני הביטויים אינם שווים . ב . לכל אחד משני הביטויים מצאו ביטויים השווים לו מבין הביטויים האלה : x + 3 . א 10 אילו מהביטויים שלפניכם שווים לביטוי ? 4 2 x + 5 . ב אילו מהביטויים שלפניכם שווים לביטוי ? 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר