עמוד:55

3 אילו מהביטויים שלפניכם שווים לביטוי ? 3 + 2 x חוק החילוף של הכפל דיון 4 שני ילדים יצאו לקניות . אלי קנה 19 שקיות של סוכריות . מחירה של כל שקית ח"ש 5 . יהודה קנה 5 חבילות שוקולד . מחירה של כל חבילה ח"ש 19 . האם שני הילדים שילמו אותו סכום כסף ? הסבירו . חוק החילוף של הכפל : מכפלה של שני מספרים אינה משתנה כאשר מחליפים את הסדר שלהם . דוגמה 14 14 › › 2 עבור כל הערכים של b–ו a מתקיים : a 5 האם חוק החילוף מתקיים בחילוק ? אם כן , הסבירו . אם לא , הביאו דוגמה . 6 בלי לחשב כתבו = או .= דיון 7 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר