עמוד:54

ב . חוקי החילוף והקיבוץ מה נלמד ? חוק החילוף של החיבור וחוק החילוף של הכפל חוק הקיבוץ של החיבור וחוק הקיבוץ של הכפל חיסור של סכום , חיסור של הפרש ופעולות מעורבות של חיבור וחיסור חילוק במכפלה וחילוק במנה פישוט ביטויים חוק החילוף של החיבור חוק החילוף של החיבור : סכום של שני מספרים אינו משתנה כאשר מחליפים את הסדר שלהם . 7 7 דוגמה 5 + 2 = 2 + 5 › אפשר לנסח את החוק בעזרת משתנים כך : עבור כל הערכים של b–ו a מתקיים : a + b = b + a אפשר להיעזר בחוק החילוף של החיבור כדי לכתוב ביטויים שווים ( שווי–ערך . ( 1 בלי לחשב כתבו < או = או > בין שני הביטויים החשבוניים . חשבו ובדקו אם תשובותיכם נכונות . 2 בכל סעיף כתבו אם הביטויים שווים או לא שווים . הסבירו . דוגמה 7 - 2 + x x + 5 1 שני הביטויים שווים כי : 7 - 2 + x = 5 + x לפי סדר הפעולות = x + 5 לפי חוק החילוף דוגמה 1 + 6 x 6 x + 1 2 שני הביטויים שווים כי : 6 x + 1 = 1 + 6 x לפי סדר הפעולות ולפי חוק החילוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר