עמוד:53

. 11 השחירו 0 . 5 מהצורה כולה : . 12 באיזה מספר הספרה 0 מייצגת את ספרת המאיות ? א . 0 . 037 ב . 3 . 027 ג . 0 . 307 ד . 0 . 33307 . 13 צבעו 0 . 25 משטח העיגול : . 14 סמנו על הציר את המספר . 1 . 3 . 15 נתון התרגיל . 12 0 . 99 איזו מהתשובות הבאות נכונה ? ( ענו בלי לחשב את תוצאת התרגיל (! א . 12 ב . התוצאה קטנה 10–מ ג . התוצאה קטנה 12–מ ד . התוצאה גדולה 12–מ . 16 השחירו 0 . 3 מהצורה הבאה : . 17 מהם המספרים המתאימים לנקודות המסומנות על הציר ? . 18 משקלו של נשר בוגר הוא ג"ק 25 . משקלו של גוזל נשרים הוא 100 גרם . פי כמה קטן משקל הגוזל ממשקל הנשר הבוגר ? א . פי 250 ב . פי 25 ג . פי 2500 ד . פי 2 . 5 . 19 מכונית א צרכה 18 ליטר בנזין בנסיעה של מ"ק 225 . מכונית ב צרכה 14 ליטר בנזין בנסיעה של מ"ק 175 . איזו מכונית חסכונית יותר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר