עמוד:49

שני מספרים נקראים מספרים הופכיים אם מכפלתם שווה . 1–ל 6 5 1 דוגמאות 8 ו– הם מספרים הופכיים . ו– הם מספרים הופכיים . 5 6 8 למספר 0 אין מספר הופכי , כי אם כופלים מספר כלשהו , 0–ב התוצאה תהיה תמיד , 0 ואין מספר שאם כופלים אותו , 0–ב התוצאה תהיה . 1 29 לכל מספר מצאו את המספר ההופכי . 30 א . השלימו את הטבלה . ב . a מייצג מספר כלשהו שונה . 0–מ הסבירו מדוע הביטוי האלגברי 1 : a מתאר את המספר ההופכי . a–ל ג . a מייצג מספר כלשהו שונה . 0–מ האם הביטוי 1 מתאר את המספר ההופכי ? a–ל a הסבירו . 1 אם a מייצג מספר כלשהו שונה , 0–מ אז הביטוי a מתאר את המספר ההופכי . a–ל 31 לכל ביטוי כתבו ביטוי השווה לו שיש בו כפל במקום חילוק וחשבו . תזכורת חילוק במספר הוא כפל במספר ההופכי לו . דוגמאות : | 3 . 5 : 0 . 25 ה 1 ז | 1 3 1 ח | 2 4 3 4 11 12 1 ג | 7 ט | 0 . 5 | 1 . 5 י ה | | ו א | 5 | 132 ב 1 58 | ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר