עמוד:51

35 חשבו אם אפשר . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . 36 הציבו את ערכי המשתנה וחשבו את ערכי הביטוי , אם אפשר . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . הרחבה 37 בדקו אם שני הביטויים שווים או לא שווים עבור כל ערך של המשתנה . a הסבירו . 5 | a - a 0 ב | 5 : a a ג | a : a 1 ד | 0 : a 0 a א משימות לסיכום 38 כתבו דוגמאות לשני ביטויים שווים ולשני ביטויים לא שווים . נמקו . 39 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . הסבירו . 40 פשטו את הביטויים . | 5 x + x ב | ( 5 + 16 ) b ג | 12 : 6 c - c ד | 11 k - 11 k א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר