עמוד:46

הרחבה 17 כתבו אילו מהביטויים שווים לביטוי . 3 ( 2 + 3 x ) א | ( 2 + 3 x ) + ( 2 + 3 x ) + ( 2 + 3 x ) | 3 ( 5 x ) ב ( 2 + 3 x ) + ( 2 + 3 x ) | 3 ( 2 + x + x + x ) ד 18 פשטו את הביטויים . דוגמה x + x = 3 x + x = x + x + x + x = 4 x א | 6 + 4 + x | 4 x + 2 x ב ג | 2 x + x + 3 | 3 x - 2 x + 5 ד ה | 10 : 5 x x - x ז | 2 x - x - x + 2 | 3 x - 2 x + ( 4 - 3 ) ח דיון 19 א . השלימו את הטבלה . ב . נתונים שני ביטויים : . a a : 4 האם הם שווים לדעתכם ? הסבירו . 4 אפשר לסמן פעולת חילוק גם בעזרת קו שבר . דוגמה 1 מחלקים 4 פיצות בין 5 ילדים . איזו כמות של פיצה יקבל כל ילד ? הביטוי החשבוני המתאים לחישוב הוא . 4 : 5 לפי החלוקה המתוארת באיור שמשמאל 4 4 כל ילד יקבל של פיצה , כלומר : 4 : 5 = 5 5 3 . 5 דוגמה = 3 . 5 : 2 = 1 . 75 2 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר