עמוד:42

3 א . השלימו את הטבלה . ב . האם יש ערכים של a שעבורם הביטויים a + 6–ו a שווים זה לזה ? ג . האם יש ערכים של a שעבורם הביטויים a 6–ו a שווים זה לזה ? ד . האם יש ערכים של a שעבורם ערכי הביטוי a + 6 גדולים מערכי ? a ה . בדקו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . הסבירו . 4 אילו מהביטויים שלפניכם שווים לביטוי ? 2 a הסבירו . דיון 5 בלי לחשב כתבו = או .= הסבירו . כפל של מספר טבעי במספר כלשהו הוא פעולת חיבור חוזרת . דוגמאות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר