עמוד:40

א . מהם ביטויים שווים ? מה נלמד ? ביטויים שווים ( שווי–ערך ) פישוט ביטויים קו שבר כפעולת חילוק ביטויים שווים ) שווי–ערך ( דיון 1 א . השלימו את הטבלה . 1 האם הערכים של x 2 ושל x + 2 שונים זה מזה עבור כל ערך של x בטבלה ? 2 נסו למצוא ערך של x שעבורו הערכים של שני הביטויים שווים והוסיפו אותו לטבלה . 3 אור טוען : . x + 2 = x 2 מה דעתכם ? ב . השלימו את הטבלה . 1 רותי טוענת : . x + 2 - 2 = x מה דעתכם ? 2 ציפי טוענת : . x 2 : 2 = x מה דעתכם ? ג . רונית טוענת : . x + ( 2 1 ) = x + 1 מה דעתכם ? ביטויים שווים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר