עמוד:36

31 לפניכם דרך שהוצעה כדי לחשב מה יהיה גובהם המשוער של תינוקות כאשר יתבגרו . גובה של בת : יש לחשב את ממוצע הגבהים של האב ושל האם ולהפחית מ"ס 6 . 5 . גובה של בן : יש לחשב את ממוצע הגבהים של האב ושל האם ולהוסיף מ"ס 6 . 5 . א . מאיר וחנה הם אחים . גובהו של האב מ"ס 190 , וגובהה של האם מ"ס 160 . 1 מה יהיה גובהו של מאיר בבגרותו לפי חישוב זה ? 2 מה יהיה גובהה של חנה בבגרותה לפי חישוב זה ? ב . סמנו a–ב את גובה האם בס"מ ובb– את גובה האב בס"מ . כתבו ביטוי אלגברי שבאמצעותו אפשר לחשב : 1 את גובהו המשוער ( בס"מ ) של בן בבגרותו 2 את גובהה המשוער ( בס"מ ) של בת בבגרותה . ג . יש משפחות שבהן גובה האב גדול מ"ס 20–ב מגובה האם . סמנו a–ב את גובה האם בס"מ , וכתבו ביטוי אלגברי שבאמצעותו אפשר לחשב : 1 את גובהו המשוער ( בס"מ ) של בן בבגרותו במשפחה כזאת 2 את גובהה המשוער ( בס"מ ) של בת בבגרותה במשפחה כזאת . משימות לסיכום 32 לפניכם כלל לחישוב מחירו של מוצר כולל מע"מ . מחיר המוצר ללא מע ) מ" בש x : ( ח" מחיר המוצר כולל מע ) מ" בש x : 100 + x : ( ח" השלימו את הטבלה : בכל שורה כתבו ביטוי חשבוני מתאים וחשבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר