עמוד:34

23 אלה מחירי הכרטיסים לתערוכה : - ח"ש 24 למבוגר - ח"ש 12 לילד מעל גיל 10 חינם - לילד מתחת לגיל . 10 א . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הסכום שתשלם משפחה הכוללת שני מבוגרים x–ו ילדים שכולם מעל גיל . 10 ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הסכום שתשלם משפחה הכוללת שני מבוגרים x–ו ילדים ששניים מהם מתחת לגיל . 10 24 הציבו את ערכי המשתנה וחשבו את ערכי הביטוי . 25 הציבו את ערכי המשתנה וחשבו את ערכי הביטוי . הרחבה 26 הציבו מספר במקום המשתנה כך שערך הביטוי יהיה . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר